De Contractmeesters

inzicht / controle / besparingen
Lees meerneem contact op

Optimaliseer uw onderneming!

Krijg een gratis consult

Krijg inzicht

in al uw contracten

Organisaties worden steeds meer geconfronteerd met grote hoeveelheden npr (non-product-related) contracten. Door fusies en overnames, of vanuit historisch perspectief, kan het gebeuren dat het zicht op alle contracten die er zijn niet meer volledig of up-to-date is.

Goed uitgevoerd en geïmplementeerd contractmanagement is essentieel voor het beheersen van kosten en risico’s, het realiseren van de beoogde bedrijfsresultaten en is een kans voor het creëren van meerwaarde voor de organisatie.

Helder en duidelijk inzicht in alle contracten die binnen uw organisatie aanwezig zijn is derhalve van groot belang om als organisatie optimaal te kunnen blijven functioneren.

Ieder bedrijf heeft met contracten te maken

Helder en duidelijk inzicht in alle contracten die binnen uw organisatie aanwezig zijn is van groot belang
om als organisatie optimaal te kunnen blijven functioneren.

VISIE

weet wat u betaalt!

De Contractmeesters ondersteunt u bij het inzichtelijk maken van uw huidige (npr)contracten, deze contracten voor u te beheren en waar nodig en mogelijk te verbeteren.

Tevens sluit De Contractmeesters nieuwe contracten met nieuwe of bestaande leveranciers voor u af.

Daarbij scant de Contractmeesters niet alleen of uw organisatie voldoet aan alle normen die door de wetgever of u zelf worden gesteld op het gebied van compliance, veiligheid, certificering en gewenste uniformiteit, maar voorziet zij u ook van uitgebreid advies in deze.

Tevens neemt De Contractmeesters u graag werk uit handen door u te adviseren en te begeleiden bij aanbestedingen, onderhandelingen te voeren en nieuwe contracten af te sluiten tegen de voor u en uw organisatie beste prijzen en voorwaarden.

De Contractmeesters zorgt ervoor dat u weet wát u betaalt en waarvoor u betaalt!

Optimaliseer uw onderneming

 • Beheersen en verbeteren van prestaties van leveranciers (in termen van kwaliteit, tijd en kosten)
 • Hogere tevredenheid over de geleverde dienst of product
 • Bieden van ondersteuning t.b.v. strategische en tactische besluitvorming m.b.t. inkoop
 • Risico’s beheersen die voortvloeien uit de contracten die een organisatie aangaat met leveranciers
 • De effectiviteit en (kosten)efficiëntie van het inkoopproces verbeteren
 • Gestroomlijnde processen en procedures
 • Transparantie
 • Inzicht in uitgaven,
 • Minder inkoop buiten contracten om
 • Beperking van meerwerk en daardoor minder risico’s op financieel en logistiek gebied
 • Verbeterde inzicht in de inkoopuitgaven en -voorwaarden

Wat kost het u als u uw contracten niet goed managet?

 • Mislopen kortingen
 • Niet/gebrekkige levering
 • Dubbele betalingen
 • (Transport) schade
 • Meerwerk /Minderwerk
 • Wezenlijke wijzigingen van de opdracht
 • Schadeclaims
 • Bezwaar/Beroep belanghebbenden
 • Sterk opgelopen of verminderde rentelasten
 • Wisselkoerseffecten

DIENSTEN

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De Contractmeesters ontzorgt en ondersteunt het management van organisaties en verleent de volgende diensten:

Contractmanagement incl. contractbeheer

Het doel van contract-management is het realiseren van de vastgelegde contract-doelstellingen.

Leveranciersmanagement

Het hele proces om te komen tot de juiste keuze voor leveranciers, de juiste samenwerkingsvorm én het managen van leveranciers.

Licentiemanagement

Wij zorgen ervoor dat uw licenties altijd up to date zijn, zodat uw organisatie compliant is.

Consultancy

Consultancy op het vlak van integrale veiligheid